Birou si Showroom Romania

Contact :

Bd. Timisoara, Nr. 90, Bucuresti, Sector 6, Romania
Luni-Vineri 08:30-17:30
Pentru ziua de Sambata va rugam sa ne contactati pentru programare.
office@concreteart.ro
0722.586.386
0723.824989

Contact Form

În conformitate cu legislația în vigoare, vă rugăm să rețineți: informațiile personale colectate și prelucrate în format electronic vor fi utilizate pentru a vă transmite informații comerciale suplimentare și pentru scopuri statistice și de cercetare de piață; aprobarea utilizării informațiilor personale este opțională și puteți refuza să primiți informații comerciale și oferte. Persoana vizată poate: să solicite confirmarea existenței sau nu a informațiilor despre acestea; solicită ca informațiile utilizate ilegal să fie șterse sau indisponibile; solicitați ca informațiile să fie actualizate și adăugate; persoana în cauză are, de asemenea, dreptul de a se opune utilizării informațiilor cu caracter personal în tot sau în parte.

După ce am citit această Comunicare și în conformitate cu drepturile mele legale, consimt la utilizarea informațiilor furnizate de mine în acest formular în scopurile și în măsura descrise în Comunicare.